عباس مهرپویا: آهنگ صحرا

آهنگ صحرا
شعر: کریم فکور
آهنگ: فانی
ارکستر: اروین موره (Erwin Muret)
خواننده: عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *