فریدون فرخزاد: عشق من برگرد

عشق من برگرد
شعر: کریم فکور
آهنگ: کریم فکور
خواننده: فریدون فرخزاد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *