عباس مهرپویا: من که در تو مرده‌ام

من که در تو مرده‌ام
شعر: یگانه شاهمبری
آهنگ: عباس مهرپویا
خواننده: عباس مهرپویا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *