عباس مهرپویا: من که در تو مُرده‌ام

من که در تو مرده‌ام
شعر: یگانه شاهمبری
آهنگ: عبای مهرپویا
خواننده: عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *