نارملا: کبوتر چاهی

کبوتر چاهی
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: نارملا