عهدیه: دختر چوپان

دختر چوپان
شعر: سعید دبیری
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده: عهدیه

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *