گوگوش: عروسک قشنگم (ترانه فیلم)

عروسک قشنگم
شعر: نوذر پرنگ
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده: گوگوش
ترانه فیلم: طلوع

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
نوذر پرنگ، از «اسب سُم طلا» تا «کلاغ پر سیاه»

* * *

error: Content is protected !!