بلا الوندی:‌ یتیم (ترانه فیلم)

یتیم
شعر: امان‌ منطقی
خواننده: بلا الوندی
ترانه فیلم: بابا نان داد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
نام و یاد «پدر» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

* * *

error: Content is protected !!