گوگوش: دختر گله‌دار

دختر گله‌دار (حلقه طلا)
شعر: کریم فکور
آهنگ: کریم فکور
خواننده: گوگوش

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *