گوگوش: قهر نکن، ناز نکن!

قهر نکن، ناز نکن
شعر: رضا شمسا
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *