گوگوش: یک روزی پیدات می‌کنم!

یک روزی پیدات می‌کنم
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: پرویز اتابکی
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!