رامش: چی میشه

چه می‌شه!؟ [چه می‌شد!؟]
شعر: [ایرج] رزمجو
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!