روحبخش: مینا جان

مینا جان
شعر: کریم فکور
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: بانو [عزت] روحبخش

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *