آغاسی: دختر آبادانی

دختر آبادانی
شعر: رضا بهبهانی
آهنگ: رضا بهبهانی
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

نام شهرهای ایران در ترانه‌ها

* * *

error: Content is protected !!