آغاسی: سر پل دزفول

سر پل دزفول
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌ها

* * *

error: Content is protected !!