سوسن: خدا نگهدار

خدا نگهدار
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: سوسن

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *