قاسم جبلی: گریهٔ من

گریهٔ من
شعر و آهنگ: اسدالله باقری
خواننده: قاسم جبلی