مریم روحپرور: غریب

روحپرور غریب

غریب
شعر: جهانبخش مهموری
آهنگ: مصطفی مراد بختی
خواننده: مریم روحپرور

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!