پریوش: ننه‌مو باید راضی کنی!

ننه‌مو باید راضی کنی!
شعر: [ایرج] تیمور تاش
آهنگ: [بهرام] حسن‌زاده
خواننده: پریوش