ابی: پیر

پیر
شعر: مسعود امینی
آهنگ: منصور ایران‌نژاد
خواننده:‌ ابی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!