ناصر صبوری: دو چشم میشی

دو چشم میشی
شعر: مینا اسدی
آهنگ: علیرضا خواجه‌نوری
خواننده: ناصر صبوری

«مینا اسدی» (شاعر) و ترانه‌های او

* * *

error: Content is protected !!