پروا: وقتی تو هستی

وقتی تو هستی
شعر: محمدعلی بهمنی
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: پروا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *