پروا: وقتی تو هستی

وقتی تو هستی
شعر: محمدعلی بهمنی
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: پروا