شهر «تهران» در ترانه‌های ایرانی (مجموعه ترانه‌ها)

در کنار اشعار میهنی شاعران کلاسیک که در ستایش «وطن» و اهمیت «سرزمین مادری» سروده‌اند؛ سروده‌هایی هم هست که شاعر در آن به تعریف از یک «شهر» به‌خصوص پرداخته است. این سروده‌ها اغلب کار «ترانه‌سرا»ها است. نام و اشاره به کوی و برزن و محله‌ها و خاطراتی که از سر حسرت و فراق‌زدگی سروده شده است و ما آن را در آمیزه‌ای از صدای خواننده‌ و  موسیقی، به شکل ترانه می‌شنویم.

ترانه‌هایی که در تعریف و توصیف «شهر»ی مشخص سروده و اجرا شده، در موسیقی دیگر کشورهای جهان نیز وجود دارد. یکی از قدیمی‌ترین ترانه‌هایی از ایندست و شاید شناخته‌ترین آنها ترانهٔ «نیویورک،‌ نیویورک» با صدای «فرانک سیناترا» است که حتما شنیده‌اید. گفتن ندارد که کشور خودمان ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در مجموعهٔ ترانه‌هایی که در آن به شهر مشخصی اشاره شده، «تهران» یکی از چند شهری‌ست که ترانه‌هایی بیشتری در توصیف و تعریف آن سروده و اجرا شده است. در جعبهٔ موسیقی این صفحه ترانه‌ایی از ایندست را خواهید شنید. (ترتیب قرار گرفتن ترانه‌ها بر اساس حروف الفبا و نام خواننده است). شما هم اگر نمونه‌های سراغ دارید بفرستید تا به این مجموعه اضافه شود.

باز خوانی ترانهٔ «شب‌های تهران» با صدای «پروانه»

* * *

نام شهر «تهران» در ترانه‌ها
نام شهرهای ایران در ترانه‌ها
نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌ها

* * *

error: Content is protected !!