روانبخش: گیسو طلا

گیسو طلا
خواننده: [غلامعلی] روانبخش