یاسمین پریش: مرغک بیقرار

مرغک بیقرار
شعر: [کریم] فکور
آهنگ: جهانبخش
خواننده: یاسمین پریش