بیژن مفید: دو تا چشم سیاه داری

بیژن مفید دو تا چشم سیاه داری

دو تا چشم سیاه داری
شعر و آهنگ: بیژن مفید
خواننده: بیژن مفید

دو تا چشمِ سیا داری
دو تا مویِ رها داری
تو اون چشما چیا داری
بلا داری، بلا داری
دو تا چشم سیا داری

توی سینه‌ت صفا داری
توی قلبت وفا داری
صفِ عُشاقِ بدبختو
از اینجا تا کُجا داری!
دو تا چشم سیاه داری

به یک‌دم می‌کُشی ما را
به یک‌دم زنده می‌سازی
رقابت با خدا داری
دو تا چشم، دو تا چشم
دو تا چشم سیا داری

نظر داری، نظر داری
نظر با پوستین‌پوشِ حقیری مثِ ما داری
نیگا کُن با همه رندی
رفاقت با کیا داری
دو تا چشم سیا داری

خبر داری، خبر داری
خبر داری که این دنیا همش رنگه
همش خونه، همش جنگه
نمیدونی، نمیدونی
نمیدونی که گاهی زندگی ننگه
نمی‌بینی، نمی‌بینی
نمی‌بینی که دست‌افشان و پاکوبان و خرسندم
نمی‌بینی که می‌خندم
نمی‌بینی که دلم تنگه
تو این دریای چشمای سیا رو
پس چرا داری!؟
دو تا چشم دو تا چشم
دو تا چشم سیا داری، دو تا موی رها داری

* * *
فهرست مجموعه آثار «بیژن مفید» در این سایت

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!