بیژن مفید: نه دیگه این واسه ما دل نمیشه

بیژن مفید نه دیگه این واسه ما دل نمیشه

نه دیگه این واسه ما دل نمیشه
شعر و آهنگ: بیژن مفید
خواننده:‌ بیژن مفید

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
فهرست مجموعه آثار «بیژن مفید» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!