حکایت ترانهٔ «رهگذر عمر» به روایت «بابک افشار»

«. . . شعر ترانهٔ «رهگذار عمر» را تورج [نگهبان] گفته بود. مهندس [رضا] قطبی از تلویزیون به ما سفارش داده بود که: «یک آهنگ بسازید با صدای داریوش [اقبالی] برای سریال «رهگذر عمر».» آهنگش را ناصر چشم‌آذر تنظیم کرده بود. داریوش آمد این را خواند. یک کپی روی نوار کاست دادم به او گفتم: «برو تمرین کن، هفتهٔ دیگر بیا ضبط کنیم باید زود آماده بشود بدهیم تلویزیون.»

داریوش آن کاستی که آزمایشی خوانده بود را بُرد فروخت به کمپانی بی‌بیان!! قطبی زنگ زد که: «مگر این آهنگ سفارش تلویزیون به شما نبوده؟ پس چرا آن را پخش کرده‌اید؟» گفتم: «آقا باور کنید من روحم هم خبر ندارد. یک کپی داده بودم خواننده ببرد تمرین کند. این آهنگ هنوز کامل و درست نیست!» سر این قضیه دو سال داریوش را به تلویزیون راه ندادند. . .»
(برگرفته از گفت‌وگوی «بابک افشار» با «تلویزیون من و تو»)

«رهگذر عمر» با ترانه‌های «تورج نگهبان»