داریوش رفیعی: شب انتظار

شب انتظار
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: داریوش رفیعی

داریوش رفیعی ـ شب انتظار (بازخوانی ترانه‌‌ها)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone