داریوش: به من نگو دوستت دارم

داریوش به من نگو دوستت دارم

به من نگو دوستت دارم
شعر: مصطفی جاویدان
آّهنگ: پرویز مقصدی
خواننده:‌ داریوش اقبالی

حالا که کار تو شده
پُر از نیرنگ و ریا
حالا که دل تو شده
فرسنگ‌ها دور از خدا
به من نگو دوست دارم
که باورم نمی‌شه
نگو فقط تو رو دارم
که باورم نمی‌شه

تو با این چرب زبونی
هی به من دروغ میگی
می‌خواهی گولم بزنی
هی به من دروغ میگی
به من نگو دوست دارم
که باورم نمی‌شه
نگو فقط تو رو دارم
که باورم نمی‌شه

تو با دل شکسته‌ام
انقده جفا نکُن
تو اگه دوسم نداری
اینجوری بَد تا نکُن
به من نگو دوست دارم
که باورم نمی‌شه
نگو فقط تو رو دارم
که باورم نمی‌شه

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *