عباس مهرپویا: مروارید شوم

مروارید شوم
شعر: پرویز وکیلی
تنظیم آهنگ و ارکستر: الوارو سباستیان
خواننده: عباس مهرپویا