پرتو: غروب عشوه‌گر

غروب عشوه‌گر
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی
خواننده: پرتو

error: Content is protected !!