الهه: قناری

قناری
ترانه: جبار زاده
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: الهه