جمال وفایی: دختر شیرازی

دختر شیرازی
شعر: وسیله‌ساز
آهنگ: صفری
خواننده: جمال وفایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!