اونیک: دیدی عشقت چه گلی زد به سرم

دیدی عشقت چه گلی زد به سرم
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: اونیک

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!