حروف «الفبا» در ترانه‌های ایرانی

الفبای فارسی

برای نوشتن به هر زبانی باید که «الفبای» آن را دانست. حالا را نمی‌دانم ولی زمانی دانش‌آموزان باید ترتیب درست الفبا را هم از حفظ بلد می‌بودند. جالب این که از حروف الفبا در ترانه‌های ایرانی هم استفاده شده است.

در جعبهٔ موسیقی این صفحه مجموعه‌ای از این ترانه‌ها را بشنوید. شما هم اگر نمونه‌های دیگری سراغ دارید که در این مجموعه نیست، خبر بدهید تا به آن اضافه کنم.

error: Content is protected !!