حروف «الفبا» در ترانه‌های ایرانی

برای نوشتن به هر زبانی باید که «الفبای» آن را دانست. حالا را نمی‌دانم ولی زمانی دانش‌آموزان باید ترتیب درست الفبا را هم از حفظ بلد می‌بودند. جالب این که از حروف الفبا در ترانه‌های ایرانی هم استفاده شده است.

در جعبهٔ موسیقی این صفحه مجموعه‌ای از این ترانه‌ها را بشنوید. شما هم اگر نمونه‌های دیگری سراغ دارید که در این مجموعه نیست، خبر بدهید تا به آن اضافه کنم.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone