مهستی: نخستین عشق (ترانه فیلم)

نخستین عشق
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: مهستی
ترانه فیلم: شکوه قهرمان

یادمان اسفندیار منفردزاده

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *