مهستی: ترانه دو تا چشمون

ترانه دو تا چشمون
شعر: میشا جاودانی
آهنگ: عماد رام
خواننده: مهستی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!