مهستی: دو تا چشمون

دو تا چشمون
شعر: میشا جاودانی
آهنگ: عماد رام
خواننده: مهستی