گوگوش: قصهٔ بره و گرگ

قصهٔ بره و گرگ
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: بابک [افشار]
تنظیم آهنگ:‌ واروژان
خواننده: گوگوش