گوگوش: قصهٔ بره و گرگ

قصهٔ بره و گرگ
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: بابک [افشار]
تنظیم آهنگ:‌ واروژان
خواننده: گوگوش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone