هایده: تو چشمون سیاهم (ترانه فیلم)

تو چشمون سیاهم
شعر: علیرضا طبایی
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: هایده
ترانه فیلم: تنها و گلها

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!