حمیرا: به دنبال دل

حمیرا به دنبال دل

به دنبال دل
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: حمیرا

من طالب وصلت نبودم
گر سوی بامت پر گشودم
گفتم مگر جویم تو را در خلوت دل
دنبالِ دل افتاده‌ام منزل به منزل

اُفتان و خیزان می‌روم صحرا به صحرا
طوفانِ عشقم می‌کِشد دریا به دریا

کو آن که داند مشکلِ من
این محنتِ بی‌حاصلِ من
تا کی خداوندا جدایی
وای از من و وای از دلِ من
گفتم مگر جویم تو را در خلوت دل
دنبالِ دل افتاده‌ام منزل به منزل

آن شور تو، آن تابِ من کو
آن خلـوتِ مهتـابِ من کو
کو دیده‌ی بی‌خواب من
کو آن دلِ بی‌تابِ من
کو، کو، کو

آن حالتِ آشفته‌ام کو
راز به عالم گفته‌ام کو
اشکِ چون سیلابِ من
آن دیده‌ی بی‌خواب من
کو، کو، کو

اُفتان و خیزان می‌روم صحرا به صحرا
طوفانِ عشقم می‌کِشد دریا به دریا

کو آن که داند مشکلِ من
این محنتِ بی‌حاصلِ من
تا کی خداوندا جدایی
وای از من و وای از دلِ من
گفتم مگر جویم تو را در خلوت دل
دنبالِ دل افتاده‌ام منزل به منزل

گفتم مگر جویم تو را در خلوت دل
دنبالِ دل افتاده‌ام منزل به منزل

* * *
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

error: Content is protected !!