حمیرا: به یاد «روح‌انگیز»

دل خون شد از امید و . . .
(به یاد روح‌انگیز)
تنظیم و اجرا: پرویز یاحقی
خواننده: حمیرا

مثلث هنری: پرویز یاحقی، بیژن ترقی، حمیرا

* * *