عکس‌های خانوادگی «نیمایوشیج» از «هادی شفائیه»

برای دیدن عکس در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید

پنجشبنه ۶ اردیبهشت ۱۳۳۵
رفتم با زنم و بچه‌ام پیش هادی عکس برداشتم . . .

یادداشت‌های روزانه‌ی نیمایوشیج، انتشارات مروارید، ۱۳۸۸، چاپ دوم، صفحه‌ی ۲۳۹

* * *
بازگشت به فهرست یادگارهای ماندگار دکتر «هادی شفائیه»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone