گیتی: تسبیح صد دونه

تسبیح صد دونه
شعر: کریم محمودی
آهنگ: [محمود] قرا ملکی
خواننده: گیتی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!