گیتی: تسبیح صد دونه

تسبیح صد دونه
شعر: کریم محمودی
آهنگ: [محمود] قرا ملکی
خواننده: گیتی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *