فرهاد سواد کوهی: چوب خدا صدا نداره

فرهاد سوادکوهی چوب خدا صدا نداره

چوب خدا
شعر: اکبر آزاد
آهنگ: منوچهر پازوکی
خواننده: فرهاد سواد کوهی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *