گیتی: نیناش‌ناش (ترانه فیلم)

نیناش‌ناش
شعر: رضا شمسا
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: گیتی پاشایی
ترانه فیلم: پاپوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!