مرضیه: می‌گریزم

مرضیه می گریزم

می‌گریزم
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: مرضیه

می‌گریزم، می‌گریزم
اشکِ حسرت از چه ریزم
برو برو کز دامت جَستم
گشوده پر از بامت جَستم
یاد از تو دگر نکُنم، نکُنم
سوی تو نظر نکنم، نکنم
تو را رها کردم با دگران
گذشتم از تو چون رهگذران

رفتم کز تو دگر بیگانه شوم
بهر شمع دگر پروانه شوم
مهری دیگر با تو ندارم
در کوی تو پا نگذارم
بگذر از من کز تو گذشتم
از دل تا کی ناله برآرم

نازک‌طبعی چو برگ گل بودم
به دستت افتادم،
پرپر گشتم، پرپر گشتم
اشکی بودم درون بحر غم
چو قطره‌ی باران
گوهر گشتم ،گوهر گشتم

به حال خود بگذارم
به حال خود بگذارم
به دست غم بسپارم
که بی‌تو تنها بروم
برو برو تا بروم

* * *
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!