مرضیه: می‌گریزم

می‌گریزم
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: مرضیه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *