همچنان می‌سوزد این آتش (نگاهنگ)

خانه‌ام آتش گرفته‌ست، آتشی بی‌رحم
همچنان می‌سوزد این آتش

متن سروده، اجرای محمدرضا شجریان همراه با دکلمهٔ شاعر

* * *