قاصدک! هان چه خبر آوردی!؟ (نگاهنگ)

قاصدک! هان چه خبر آوردی!؟

قاصدک «مهدی اخوان‌ثالث» مجموعه ترانه‌ها

* * *