حسن شماعی‌زاده: ده

ده
شعر: مسعود محمودی
آهنگ: حسن شماعی‌زاده
خواننده: حسن شماعی‌زاده

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!