حسن شماعی‌زاده: ده

ده
شعر: مسعود محمودی
آهنگ: حسن شماعی‌زاده
خواننده: حسن شماعی‌زاده