پوران: دستی نگیرد دست من (گلهای رنگارنگ ۵۲۲)

پوران دستی نگیرد دست من

دستی نگیرد دست من
گلهای رنگارنگ ۵۲۲
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
تنظیم: جواد معروفی
خواننده: پوران شاپوری

یارب در این غوغای هستی
دنیای عشق و شور و مستی
دستی نگیرد دست من
من ناتوان افتاده‌ام
دین و دل از کف داده‌ام

در پایِ رفتن خارِ ناکامی شکسته
یارب دلِ غمدیده‌ام در خون نشسته
دستی نگیرد دست من
من ناتوان افتاده‌ام
دین و دل از کف داده‌ام

هر آرزویی در دل افسرده‌ام پا می‌گذارد
از دست غم می‌میرد و راه فرار را می‌سپارد
حالا که بیدادِ زمان از حد گذشته
حالا که دل زین فتنه‌ها آزرده گشته
دستی نگیرد دست من
من ناتوان افتاده‌ام
دین و دل از کف داده‌ام

* * *

error: Content is protected !!